Изкопаване за полагане на тръбопровод за мръсен канал. Подготовка за полагане на тръбата складиране на почвата и зариване на канала.

Разполагаме с необходимата техника за изкопни работи, багер, бобкат, транбовачни машини, необходими за зариване на изкопаните канали и трамбоване на терена.