Услуги от фирма Анка 2004 София

Паркинг елементи

Изграждане на зелен паркинг или паркинг изграден от модулни елементи на тревна фуга

Паркинг елементите са издръжливи на натоварване те намират широко приложение при павирането на Тераси, Пътища , Отбивки, Вътрешни дворове, Пътища за достъп, Паркинги, Пешеходни пътеки.Едно от основните предимства на този вид настилка е озеленяването.За затревена повърхност решетките се запълват с предписана по проект пясъчно-почвена смес, върху която се разпръскват семена. Сместа се уплътнява с леки вибрационни движения върху решетката. Следват грижи за торене, напояване и отглеждане на тревата. Площите могат да се използват веднага, но е препоръчително да се изчака поникването на тревата.  Монтажа на паркинг елементите  е бърз извършваме безплатен оглед на обекта за да ви предложим конкурентна цена. Предлагаме и наш транспорт на всички материали до обекта за работа