Услуги от фирма Анка 2004 София

Полагане на паркинг елементи

Изграждане на зелен паркинг в София или паркинг изграден от модулни елементи на тревна фуга

Паркинг елементите са издръжливи на натоварване те намират широко приложение при павирането на Тераси, Пътища , Отбивки, Вътрешни дворове, Пътища за достъп, Паркинги, Пешеходни пътеки.Едно от основните предимства на този вид настилка е озеленяването.За затревена повърхност решетките се запълват с предписана по проект пясъчно-почвена смес, върху която се разпръскват семена. Сместа се уплътнява с леки вибрационни движения върху решетката. Следват грижи за торене, напояване и отглеждане на тревата. Площите могат да се използват веднага, но е препоръчително да се изчака поникването на тревата.  Монтажа на паркинг елементите  е бърз извършваме безплатен оглед на обекта за да ви предложим конкурентна цена. Предлагаме и наш транспорт на всички материали до обекта за работа

Анка 2004 София