Полагане на асфалтова настилка – асфалтиране на улици, паркинги, складове, гаражи, пътеки   от фирма Анка 2004 София

Предлагаме тази услуга за малки и средни обекти в София град и област Услугата е подходяща за асфалтиране на паркинги, междублокови пространства, гаражи , складове, пътеки и площадки в градината, малки частни пътища и други.
Основните видове асфалт се делят на два основни вида студен и горещ асфалт. В тази статия ще разгледаме технологията и начините за полагане на горещият асфалт. Асфалтобетонът също се дели на няколко основни групи, като разликата между тях е в процентното съотношение в съставните компоненти на сместа битум, пясък, натрошен камък(чакъл ) и минерални прахове, а също и в зърнометрията.

Основни етапи на асфалтирането

  • Първият етап се състои в огледа на терена (извършваме безплатен оглед и консултация) При огледа се вземат предвид релефът, вида и плъттноста на почвата измерва се площта на терена след което се изчисляват разходите за материали, обема и сложността на работата. Подписването на договора може да се извърши в същият ден.
  • Вторият етап е подготвителен. Той включва изкопни работи (ако се налага) подравняване на терена и оформяне на така нареченото „корито“ в което по късно ще се полагат носещите слоеве на настилката. При вторият етап се използва тежка техника, като булдозери, гредери и транспортна техника при необходимост.

. ВАЖНО: При полагането на асфалтобетон върху съществуващи основи, например полагане на нова настилка върху стара някой от дейностите описани по горе не се прилагат.

  • Етап трети полагане на основа. Основата се състои от чакъл и пясък едроста на камъка се подбира в зависимост от плътността на почвата при по твърди и скалисти терени полагането на едър чакъл може да отпадне. Основата трябва да бъде добре подготвена преди да се започне с последният етап.
  • Четвърти етап полагане на асфалта. Закупената асфалтова смес се доставя до мястото на полагане със специализирана транспортна техника. Сместа се нанася равномерно с машина или ръчно. При малки обекти или труднодостъпни такива асфалтовото покритие се полага изцяло ръчно. Това са тесни пътеки в дворове, малки паркинги, площадка на вилата, полагане на асфалтобетон в складове, гаражи и тн.

За  въпроси и огледи на терен свържете се с нас „Анка 2004“ София  ЕИК 201170089  управител Любен Янков. Телефони за връзка:  0879464817   0894995865